BRA ATT VETA
Information om kommande event 2019

NUMMERLAPPSUTDELNING

Lördagen den 4 maj 11:00-14:00 och söndagen den 5 maj kl. 11:00-14:00. Plats meddelas senare.
Nummerlappar kan även hämtas ut på tävlingsdagen den 11 maj från och med kl. 10:00
vid starten i Vasaparken.


NUMMERLAPPEN

skall bäras synlig på bröstet, och fliken med chipet skall sticka ut från nummerlappen. VIKTIGT!


STARTNUMMER

Nummerserier för de olika klasserna meddelas senare.
10 km xxx-xxx, 5 km xxx-xxxx, Promenad 5 km xxxx-xxxx
och Mälarenergi Kretslopp xxxx-xxxx.


STARTEN

Mälarenergi Kretslopp ca. 800m 10:15, 10 km 11:00 och 12:00 för 5 km i Vasaparken.
Gemensam uppvärmning av Friskis&Svettis kommer att genomföras på startområdet från 10:50 och 11:50. Överdragskläder lämnas vid start-/målområdet.


BANAN

Start och mål i Vasaparken. I övrigt en ny bansträckning med mer "citykänsla"!
Banan är snitslad. Dessutom står det flaggvakter på strategiska platser.
Vätskekontroller ute på banan och vid mål.


 EFTER MÅLGÅNG

fortsätter du framåt i fållorna så får alla banan och en vattenflaska och medaljer för de som vill ha! 


PRISUTDELNING

Sker direkt efter alla har kommit i mål.
Prispengar till de 3 bästa herrarna och damerna på 10 km. Priser till de 3 bästa herrarna och damerna på 5 km.

PARKERING 

av bilar sker på lämplig parkeringsplats. Om du kommer med cykel ber vi dig att tänka på att
ställa den så att den inte är i vägen vid start och målgång. 


OMKLÄDNING

sker hemma eller i Westinghouse Arena (Friidrottshallen) på Kungsängsgatan 8, 200m från Friskis & Svettis. Omklädningen är öppen mellan 09:00 och 14:00. Lämna inga värdesaker. 


TOALETTER

finns på tävlingsområdet 


ÖVERDRAGSKLÄDER

O.B.S. Du kan ta med en kasse och märka den med namn eller startnummer som du sedan lägger vid pinnar märkta med nummer ex. 1-100. Ta ej med dig värdesaker, vi har inte möjlighet att ansvara för dessa. Det samma gäller för saker lämnade i omklädningsrummen.

Lämna värdesaker till dina "supporters".


SJUKVÅRDARE

från Röda Korset finns vid mål. All löpning sker dock på egen risk.
Deltag ej om du känner dig krasslig.


EFTERANMÄLAN

kan göras i samband med nummerlappsutdelningen eller vid starten på tävlingsdagen från 10:00 och kostar 400 kr (Lilla Kretsloppet 100 kr). Kontanter eller Swish.

OBS: Ingen efteranmälan för lag. 


PICKNICKKASSAR

Nummerlappen på kontaktpersonen eller första namn på listan är stämplad med "Picknickkasse".
Den måste finnas med för att få ut matkassen. Picknickkasse hämtas ut efter målgång på målområdet. 


RESULTAT

Resultaten finns på bildskärmar i målområdet och publiceras även på Racetimer